Najlepszy miód

„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka”

Karol Darwin

pszcola
med

Najlepszy miód

„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka”

Karol Darwin

pszcola
med

Misja

Naszą misją jest zwiększanie populacji pszczoły miodnej oraz propagowanie wiedzy o owadach zapylających i znaczeniu ich roli biologicznej dla otaczającego człowieka ekosystemu, a także propagowanie wiedzy o historii bartnictwa i pszczelarstwa.

Misja

Naszą misją jest zwiększanie populacji pszczoły miodnej oraz propagowanie wiedzy o owadach zapylających i znaczeniu ich roli biologicznej dla otaczającego człowieka ekosystemu, a także propagowanie wiedzy o historii bartnictwa i pszczelarstwa.

Opis

Bioróżnorodność ekosystemów ma podstawowe znaczenie dla procesu ewolucji oraz trwałości układów podtrzymujących życie w biosferze.
Warunkiem koniecznym dla zachowania bioróżnorodności jest utrzymanie odpowiedniej populacji zapylaczy pracujących na rzecz określonych ekosystemów.

Ochrona tej populacji oraz wszelkie starania podejmowane na rzecz jej rozwoju dają najlepszą szansę na zachowanie biologicznej różnorodności ekosystemów.
Obecnie populacja owadów zapylających na całym świecie drastycznie kurczy się z powodu zmian klimatycznych i środowiskowych.

Ponieważ około 70% roślin występujących w ekosferze ziemskiej wymaga dla zachowania swojego cyklu wegetacyjnego udziału zapylaczy (przede wszystkim pszczół) reintrodukcja tych owadów w ekosystemach będących integralną częścią zespołów zabudowy historycznej, sakralnej i kulturowej jest niezbędna dla zachowania i rozwoju rodzimych gatunków flory i fauny.

Opis

Bioróżnorodność ekosystemów ma podstawowe znaczenie dla procesu ewolucji oraz trwałości układów podtrzymujących życie w biosferze.
Warunkiem koniecznym dla zachowania bioróżnorodności jest utrzymanie odpowiedniej populacji zapylaczy pracujących na rzecz określonych ekosystemów.

Ochrona tej populacji oraz wszelkie starania podejmowane na rzecz jej rozwoju dają najlepszą szansę na zachowanie biologicznej różnorodności ekosystemów.
Obecnie populacja owadów zapylających na całym świecie drastycznie kurczy się z powodu zmian klimatycznych i środowiskowych.

Ponieważ około 70% roślin występujących w ekosferze ziemskiej wymaga dla zachowania swojego cyklu wegetacyjnego udziału zapylaczy (przede wszystkim pszczół) reintrodukcja tych owadów w ekosystemach będących integralną częścią zespołów zabudowy historycznej, sakralnej i kulturowej jest niezbędna dla zachowania i rozwoju rodzimych gatunków flory i fauny.

Cele

22222p2
Zapewnienie stabilnego rozwoju bioróżnorodności otwartych ekosystemów roślinnych będących integralną częścią zespołów zabudowy historycznej, sakralnej i kulturowej poprzez reintorodukcję na ich terenach pszczoły miodnej w formie zorganizowanych zespołów rodzin pszczelich (pasiek).

Prace badawcze w wytypowanych kluczowych siedliskach w celu opracowania najskuteczniejszego modelu adaptacji reintrodukowanych rodzin.

Prace badawcze nad wieloletnim rozwojem rodzin pszczelich i ich wpływem na rozwój i jakość bioróżnorodności w oparciu o miejscowe zasoby roślinne.

Propagowanie wiedzy o owadach zapylających i znaczeniu ich roli biologicznej dla otaczającego człowieka ekosystemu.
Propagowanie wiedzy o historii bartnictwa i pszczelarstwa.

Działania

Fundacja Ziemiaństwa Rzeczypospolitej Polskiej w trosce o środowisko naturalne prowadzi program reintrodukcji pasiek pszczoły miodnej w zespołach zabudowy historycznej, sakralnej i kulturowej w celu ochrony miejscowych ekosystemów i zwiększania ich bioróżnorodności. Reintrodukcja rodzin pszczelich w ekosystemach roślinnych będących integralną częścią zespołów zabudowy historycznej, sakralnej i kulturowej jest szansą na znaczące zwiększenie ilości i jakości populacji pszczoły miodnej w tych ekosystemach oraz zoptymalizowanie biologicznych czynników prawidłowego ich rozwoju.

logo FZRP